Wie is GUFA B.V.

Wie is Gunther Financieel Advies B.V. en wat doen wij? 

Gunther Financieel Advies B.V. (GuFA) is een landelijk werkend onafhankelijk financieel advieskantoor t.b.v. ondernemingen, ondernemers en particulieren op het gebied van verzekeren, pensioenen, financieringen en (bedrijfs-)hypotheken. 

GuFA onderhoudt contacten met meerdere financiële instellingen, verzekeraars en beursmakelaars en kan daardoor onafhankelijk adviseren op bijna elk verzekeringsgebied. 

Voor ondernemingen en ondernemers werkt GuFA volgens het inventarisatie-, analyse- en adviesmodel. Dit betekent dat samen met de ondernemer een gedegen inventarisatie van de risico’s wordt vervaardigd. Aan de hand van de analyse wordt gezocht naar oplossingen om de risico’s voor de ondernemer zoveel mogelijk te beperken. 

GuFA beschikt ook over expertise ten aanzien van testamenten, huwelijkse voorwaarden, vennootschapsovereenkomsten en bedrijfsstatuten. Dit maakt GuFA tot volwaardig gesprekspartner van de ondernemer/particulier.

GuFA adviseert ondernemers en particulieren hoe om te gaan met de financiële risico’s die zij zakelijk en privé lopen en stemt de oplossingen af zowel op de huidige als de gewenste toekomstige situatie, waarbij er rekening wordt gehouden met de levensfasen en gezinssituaties. Wij maken voor deze financiële planning gebruik van software waarmee u op www.gufa.nl aan de hand van de bij ons bekende gegevens uw financiële levensloop kunt bekijken. Hierdoor weet u op elk moment hoe u er nu en in de toekomst financieel voor staat.

GuFA geeft u de mogelijkheid om uw polissen on-line op www.gufa.nl te bekijken en te muteren. Tevens kunt u door middel van onze berekenings- en vergelijkingsmodules premies van verschillende verzekeringen berekenen en direct on-line afsluiten. 

Voor hypotheken, schade- en levensverzekeringen kan de ondernemer/particulier dus prima terecht bij Gunther Financieel Advies B.V.

Waarborging 

Deze erkenning staat borg voor een onafhankelijk en kwalitatief goed advies.Voor vragen en/of opmerkingen over (naleving van) onze gedragsregels kunt u contact met ons opnemen.

 


Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze dienstverleningsdocumenten.